Liên hệ

Thông tin người liên hệ
Họ và tên: nguyen van hong
Email: nguyenhong050286@gmail.com
Số di động: 01225029706
Số cố định:
Chat Yahoo:
Chat Skype:
Làm việc tại phòng:
Công việc:
Giới tính: Nam
Địa chỉ:
Thông tin liên hệ với công ty
Chat với gian hàng
;